Školiace stredisko pre pracovníkov SBS

PATRON Internacional  s.r.o.

Pre výkon zamestnania v Súkromných bezpečnostných službách, pri fyzickej ochrane osôb a pri pátraní zákon predpisuje, aby odbornosť takéhoto pracovníka bola preverená pred odbornou komisiou a podložená následne vydaným PREUKAZOM ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, ktorý má daná osoba pri výkone služby pri sebe. Držiteľom preukazu môže byť len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je bezúhonná, spoľahlivá (nebola trestne stíhaná) a spĺňa ďalšie podmienky uvedené v zákone č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., č. 445/2008 Z.z. a zákona č. 598/2008 Z.z.

 

Počas jednotlivých prednášok sa kurzanti oboznámia s tematikou z oblasti správneho a trestného práva, priestupkového poriadku, zákonu o SBS, kriminológie, požiarnej ochrany a zdravovedy. Časť vyučovacích hodín je pod vedením skúsených cvičiteľov venovaná praktickej ukážke sebaobrany a používania vecných bezpečnostných prostriedkov (obušok, putá a pod.) pri zaisťovaní páchateľa.

 

Absolventom kurzu poskytujeme kompletnú literatúru, potrebnú pre prípravu na záverečnú skúšku, ktorej cena je už zahrnutá v cene kurzu. Cena kurzu je 180,- Eur.


Prihlásenie do kurzu je možné realizovať osobne alebo telefonicky na adrese školiaceho strediska :

 

Košťova 1, Košice, a na tel. čísle 055 / 727 43 16, 0903 516 112

Textové pole: Späť na stránku 
SBS PATRON

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti :

AKCIA !!

 

cena kurzu typu „S“ len za 180 Eur a

cena kurzu typu „P“ len za 500 Eur